ترانزیت کالا و کالای ترانزیتی چیست؟

ترانزیت کالا به ارسال کالا و یا اقلام دیگر اشاره دارد که از طرف فروشنده ارسال شده اند، اما هنوز به خریدار نرسیده اند و در مسیر هستند. برای اینکه بتوانیم معنای ترانزیت کالا را بهتر بفهمیم به این مثال توجه کنید. شرکت الف یک بار کالایی را در تاریخ ۳۰ مهر برای شرکت ب در ۳۰۰۰ کیلومتر دورتر قرار دارد فرستاده است. بار کالایی که فرستاده شده در ۵ آبان به مقصد می رسد. بین ۳۰ مهر و ۵ آبان کالایی که در حال حمل شدن است کالای ترانزیتی حساب می شود. کالایی که درحال ترانزیت شدن است نیاز به ملاحظاتی دارد، باید در توافقات مالی مشخص باشد که از روز ۱آبان کالا متعلق به کدام شرکت است. دلیل آن هم این است که کالای ترانزیتی جزو دارایی یکی از دو شرکت است ولی در عین حال از لحاظ فیزیکی در انباری هیچ کدام هم نیست. یکی از شرکت ها باید ارزش کالایی که در ترانزیت است را به فهرست اموال خود اضافه کند.

توافق های فروش باید مشخص کند که در ترانزیت کالا کدام شرکت کالای ترانزیتی را به عنوان دارایی خود حساب کند. اگر قرارداد براساس فوب مقصد FOB باشد، فروشنده باید یک فروش قابل دریافت را در آبان ثبت کند و نباید کالاها را در فهرست اموال خود حساب کند. در یکم آبان شرکت خریدار مالک کالا است و باید یک خرید قابل پرداخت را در دفتر خود ثبت کند و همچنین باید قیمت کالا ها را در فهرست اموال خود نیز ثبت کند.

ترانزیت کالا

اگر توافقات فروش فوب FOB مقصد باشند، شرکت الف تا روز ۵ آبان یک فروش قابل دریافت ندارد. یعنی شرکت فروشند (الف) باید قیمت کالا ها را در ترانزیت کالا در روز ۱ آبان به فهرست اموال خود اضافه کند. (شرکت خریدار ب هم یک خرید قابل پرداخت را نباید تا دریافت کالا و اتمام ترانزیت کالا در دفتر خود ثبت کند.)

فوب FOB در ترانزیت کالا به چه معناست؟

فوب که مخفف شده ی عبارت Free on Board است. اگر قراردای بر مبنای فوب باشد تمام هزینه های ترانزیت کالا بر عهده ی شرکت فروشنده است و شرکت فروشند موظف است کالای ترانزیتی را در محل مقرر به شرکت خریدار تحویل دهد. در اینجا مقصد و یا مبدا ترانزیت کالا مهم است. در فوب دو موضوع وجود دارد یکی مبدا فوب و یکی مقصد فوب، اگر مبدا فوب در قرارداد باشد یعنی فروش در بندر و یا محل ترانزیت کالا صورت گرفته و مسئولیت آن بر عهده ی خریدار است. اگر مقصد فوب باشد یعنی تا لحظه ی تحویل کالا فروش صورت نگرفته و فروش در محل تحویل کالا و پایان ترانزیت کالا صورت می  گیرد.

ترانزیت کالا

سپرده در ترانزیت کالا چیست؟

سپرده در ترانزیت کالا پول، ارز،سکه و یا چکی است که یک شرکت دریافت کرده است و قانونا در ترازنامه خود  ( سندی که تمام حساب های مالی شرکت در آن ثبت می شود) به عنوان پول ثبت شده است ولی در اظهارنامه ی بانکی تا مدتی بیان نمی  شود که در ادامه بیان میکنیم چرا و چطور این مورد بعدا ثبت می شود.

برای مثال یک فروشنده ممکن است ۵۰۰۰ دلار را در روز یکشنبه و ۳۰۰۰ دلار دیگر را روز دوشنبه دریافت کند. این پول ها هر روز در خزانه شبانه ی بانک واریز می شوند. پول مغازه(خریدار) باید در هر روز برای مبلغ مربوطه به بدهی آن اضافه شود. البته اظهارنامه ی بانکی پول را زمانی که سپرده ها را از خزانه ی شبانه انتقال می دهد  بصورت یکجا در روز سه شنبه به سپرده ی حساب اضافه خواهد کرد. زمانی که زمان تطبیق دادن سپرده های مالی بانک در روز دوشنبه فرارسید، مغازه باید حساب خود را در اظهانامه ی بانکی به مبلغ ۸۰۰۰ دلار به عنوان گردش مالی افزایش دهد. (به یاد داشته باشید که ۸۰۰۰ دلار قانونا از روز دوشنبه در دفتر شرکت ثبت شده بود ولی در اظهارنامه ی بانکی ثبت نشده بود.)

ترانزیت و ترخیص کالا یکی از حساس ترین کارهایی است که در معامله های بین دو شرکت باید به آن دقت شود. تنظیم قرارداد و پرداخت هزینه و تمام مراحلی که در مطلب بالا ارائه شد هم جزو معامله هستند.

ما در شرکت بازرگانی محسن نژاد با استفاده از کارشناسان مجرب و حرفه ای سعی داریم بهترین خدمات مربوط به ترانزیت و ترخیص کالا را ارائه کنیم. می توانید در زمینه ی بازرگانی از مشاوره های حرفه ای ما استفاده کنید تا بتوانید بهترین تصمیم ها را در تجارت داشته باشید. ترخیص کالا هم نیاز به کارهای اداری و گمرکی دارد، می توانید با استفاده از خدمات بازرگانی بازرگانی محسن نژاد کالاهای خود را زودتر ترخیص کنید. می توانید همین اکنون با ما تماس بگیرد.