Loading

استریپ، تخلیه و بارگیری

استریپ و استافینگ

Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود

مراحل انجام عملیات استریپ:

خدمات اسنادی:

۱-ارائه لیست جا به جایی به محوطه استریپ

۲-مراجعه صاحب کترخیص کار با در دست داشتن برگه جا به جایی

عملیات:

۳- فک پلمپ در حضور نماینده ی صاحب کالا

۴-خالی کردن بار با کارگر یا لیفتراک

۵- انتقال کانتینر خالی به دپو کشتیرانی

۶- تحویل رسید کانتینر

مراحل انجام عملیات استافینگ

صاحب کالا:

۱-ارائه نامه کشتیرانی به محوطه ی نگهدارنده ی کانتینر

۲-تحویل لیست رسوب کانتینر به واحد عملیات

واحد اسنادی:

۳-ثبت در سیستم اسنادی و زدن پذیرش

عملیات:

۴-مراجعه بار شمار وکشنده به ترمینال کانتینر خالی جهت انتقال کانتینر

در صورتی که کانتینرها سالم بود

۵-ثبت کانتینرهای ورودی دی سیستم هند هلد

۶-چیدمان بار درون کانتینر به شکل کارگری یا لیفتراکی

۷-چک کردن بار پس از تائید نماینده صاحب کالا و پلمپ محوطه و پلمپ کشتیرانی

۸-مراجعه به پورت اپراتور و قرار دادن کانتینر در لیست کشتی

۹-هماهنگی و تحویل کانتینر به پورت اپراتور و اخذ رسید با مهر

خدمات استافینگ بیشتر به جهت بارگیری کالا به منظور صادرات انجام می گردد

جهت اطلاع از بهترین خطوط کشتیرانی و استفاده از خدمات حمل و نقل دریایی وکالا با گروه بازرگانی محسن نژاد تماس حاصل نمایید.